Swedbank Robur: Flaggar upp i Electrolux

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har ökat innehavet i vitvarutillverkaren Electrolux till 5,01 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande.

Data från Holdings visar att Robur genom en rad ökningar har mer än dubblat sin ägarandel i aktien på mindre än ett år; i april 2018 uppgick kapitalandelen till 2,22 procent.

Fondbolaget är Electrolux tredje största ägare efter Investor och Electrolux AB självt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR