• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Låg resultatvariation gör infrastrukturaktier mindre volatila - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturaktier har en unik riskprofil och sjunker mindre än index vid stora börsnedgångar, men återhämtar sig snabbare när marknaden vänder upp, sade United Bankers fondförvaltare Pekka Niemelä till Placera i en intervju häromdagen.

En viktig faktor som förvaltaren, vars infrastrukturfonder UB Infra samt UB EM Infra är upp 10,6 respektive 8,7 procent det senaste året, pekar på är en låg Ebitda-variation.

“Variationen i vinstmåttet Ebitda för infrastrukturbolagen är i genomsnitt lägre än aktiemarknaden som helhet över tid. Det visar att vinsttillväxten är mer stabil i den här typen av bolag, vilket till stor del beror på att bolagen ofta har långa förutsägbara avtal som är transparanta. Det ger i sin tur mindre svängningar i aktiekursen, alltså lägre volatilitet”, sade Pekka Niemelä.

Just denna förutsägbarhet hjälper även analytiker att göra korrekta vinstprognoser, och enligt Pekka Niemelä är infrastruktur den sektor med högst uppmätt pricksäkerhet för analytikerna, bland de stora sektorerna på börsen.

Inom infrastruktursektorn är United Bankers för tillfället särskilt positivt inställda till flygplatsaktier, i vilka man har ökat innehavet på senare tid. Denna nisch hör enligt förvaltaren till en av de bäst avkastande de senaste tio åren, men har påverkats av att flygbolagsaktierna tappade en hel del under fjolåret.

Klicka här för att läsa Placeras fondredaktör Pär Ståhls intervjuartikel med Pekka Niemelä.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR