• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Value: Fortsatt fokus på värdeaktier, som bör kunna stå emot i en lågkonjunktur

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det fjärde kvartalet var en tuff period för globala värdeinvesterare, då den flexibla aktiefonden Jupiter Global Value tappade 11,6 procent, att jämföra med MSCI AC World Index som backade 12,7 procent.

En oro för höjda räntor i USA orsakade en rotation från tillväxt- till värdeaktier, vilket bidrog positivt till fonden under oktober. När investerare började bekymra sig för den globala ekonomins framtid i november och december raderades dock uppgången från oktober ut.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondförvaltarna Ben Whitmore och Dermot Murphy.

Avkastning för Jupiter Global Value och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Dec (USD)  Jan-Dec  Dec (SEK)  Jan-Dec     
Fond    -6,2     -8,9   -8,7     -1,4      
Jmf-index -7,0     -9,4   -9,5     -1,9  

“Givet marknadens oro är det föga förvånande att defensiva innehav höll emot relativt väl”, skriver Ben Whitmore och Dermot Murphy. Förvaltarna menar istället att det är överraskande hur snabbt marknaden har blivit “bearish” utifrån utsikterna för världsekonomin.

Innehav som utmärkte sig under kvartalet var Barrick Gold (+23 procent), Omnicom (+14 procent) och TP ICAP (+12 procent). Barrick Gold drog nytta av det globala “risk-off”- sentimentet vilket höjde priset på guld globalt, skriver förvaltarna. I den internationella reklambyrån Omnicom togs vinst hem, något som användes för att införskaffa en konkurrent till bolaget, WPP, till en enligt förvaltarna attraktiv värdering. Den ökade volatiliteten på marknaden gynnar TP ICAP vilket bidrog till deras uppgång under det fjärde kvartalet, framgår vidare.

Sämre utvecklades innehaven i Signet och Seven West. Den amerikanska smyckesdetaljhandlaren Signet tappade 52 procent under det fjärde kvartalet efter en varning om kvartalets tuffa start, uppger Ben Whitmore och Dermot Murphy. Resultatet för det tredje kvartalet var dock inom förväntningarna.

Seven West backade 46 procent då “free-to-air”-reklam i Australien visade tecken på svaghet. Förvaltarna nämner konkurrenter såsom Netflix som bidragande faktorer till den minskade användningen av “free-to-air”-tv. Samtidigt uppges Seven West handlas till en avkastning på fritt kassaflöde om 15 procent och en ev/ebit på under 7.

“På dessa nivåer anser vi att marknaden har prissatt aktien utifrån en alltför pessimistisk syn på företaget, och det är därmed en attraktiv investering för fonden”, skriver Ben Whitmore och Dermot Murphy.

Att de mer cykliska värdeaktierna kommer prestera dåligt vid en eventuell lågkonjunktur anser Ben Whitmore och Dermot Murphy inte nödvändigtvis vara fallet. Prestationen för värdeaktier vid en lågkonjunktur menar förvaltarna bero på värderingsgapet. Ett stort gap har historiskt visat ett bättre utfall, såsom 2000, och vid lågkonjunkturen 2007 var gapet litet och utfallet sämre. Värderingsgapet är lika stort som det var 2000, då värdeaktier höll emot bra i lågkonjunkturen, och fondförvaltarna bedömer att en portfölj med lågt värderade innehav med starka balansräkningar kommer prestera minst lika bra som en portfölj med mindre cykliska, dyrare, innehav vid en eventuell lågkonjunktur.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR