SHB Fonder: Kliver över 5% för första gången i Bufab

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har, efter en smärre ökning om drygt 3.000 aktier, gått över femprocentsgränsen sett till kapital och röster i Bufab, leverantör av mindre komponenter till tillverkningsindustrin.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där ägarandelen uppges till 5,01 procent.

Handelsbanken Fonders ökningar och minskningar i Bufab sedan i maj 2018. (Källa: Holdings)

Handelsbanken Fonders ökningar och minskningar i Bufab sedan i maj 2018. (Källa: Holdings)

Fondbolaget, som inte tidigare ägt över 5 procent av Bufab, är bolagets fjärde största ägare efter Liljedahl Group, Lannebo Fonder samt Didner & Gerge Fonder, enligt data från Holdings. Handelsbanken Sverigefond är den SHB-fond med störst innehav i absoluta tal, före Handelsbanken Nordiska Småbolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR