Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Insight Broad Opportunities B1  Small growth   Large blend 
Jupiter India Select       Mid blend    Mid growth 
SLI Global Abs Ret Strats     Large value   Large blend 
Rhenman Healthcare Equity L/S   Mid growth    Large growth
HSBC GIF Euroland Eq Smlr Coms  Mid growth    Mid blend  
AXAWF Optimal Absolute A Cap   Mid growth    Large growth
HSBC GIF Frontier Markets     Mid blend    Mid growth 
HSBC GIF Turkey Equity      Small blend   Mid blend

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR