Fondbolagens Förening: 2018 var ett år med två ansikten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en rad år med stigande aktiekurser vek marknaden ned under andra halvan av 2018. Aktiva fondsparare i Sverige flyttade under stora delar av året över kapital från aktiefonder till mindre riskfyllda alternativ såsom räntefonder, skriver Fondbolagens Förening i en årssammanfattning.

Sett till helåret 2018 flödade knappt 7 miljarder kronor ut ur aktiefonder i Sverige, men samtliga fondkategorier inräknat noterades nettoinsättningar om nästan 55 miljarder kronor. Merparten av nysparandet i fonder hamnade i korta räntefonder och blandfonder, med nettoinsättningar om 26 respektive 25 miljarder kronor, enligt Fondbolagens Förening. Långa räntefonder noterade nettoinsättningar om knappt 13 miljarder kronor.

“2018 var ett fond- och börsår med två ansikten. Under de inledande månaderna valde spararna i större utsträckning fonder med hög aktieexponering. Ju längre året gick och när marknadsturbulensen tilltog valde de istället säkrare placeringar, såsom korta räntefonder och blandfonder”, säger Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm i ett pressmeddelande.

December var dock ett undantag, då årets största nettoinsättningar i aktiefonder gjordes. Under månaden sattes 15 miljarder kronor netto in i aktiefonder, vilket var 3 miljarder mer än under januarimånaden, då näst högst nettoinsättningar noterades. Störst nettouttag ur aktiefonder skedde i oktober, då drygt 21 miljarder kronor flödade ut.

Året bjöd på en splittrad bild sett till vilka typer av aktiefonder som var populära. Exempelvis drabbades Sverige- och Europafonder av utflöden om 28 respektive 11 miljarder kronor, medan globalfonder åtnjöt inflöden om 39 miljarder kronor, enligt statistiken.

Samtidigt var flödesutvecklingen för aktieindexfonder positiv (alla geografiska regioner inräknat), med 23 miljarder kronor i nettoinsättningar under året. Denna kategori stod vid utgången av 2018 för nära 17 procent av den samlade aktiefondförmögenheten i Sverige, enligt Fondbolagens Förening.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR