• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: "Australiens ekonomi kraschar, lett av bostadsmarknaden" - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det ser tufft ut på den världsekonomiska himlen, med bland annat rekordhög skuldsättning hos amerikanska företag och ett Kina vars inbromsning dragit med sig Europa i fallet, enligt Jupiter Asset Managements ränteförvaltare Ariel Bezalel.

Fonder Direkt har träffat förvaltaren under ett Stockholmsbesök för att höra mer om hans fond Jupiter Dynamic Bond och hur förvaltningsteamet resonerar om marknaden.

Ariel Bezalel. (Källa: Jupiter AM)

Ariel Bezalel. (Källa: Jupiter AM)

Ett centralt problem förvaltaren tidigt under samtalet pekar på är skulder: de är alldeles för stora och de växer.

När det kommer till USA är företagsskulder den stora elefanten i rummet, menar förvaltaren, som pekar på att dessa noterar en rekordnivå om 9.000 miljarder dollar. Men även själva fördelningen oroar, då 50 procent av investment grade-skulderna i dag finns hos trippel B-ratade företag, som ligger i farozonen för att degraderas till high yield. Förvaltaren exemplifierar med det problemtyngda General Electric, vars skulder överstiger 100 miljarder dollar. Om GE nedgraderas skulle high yield-marknaden, i dag värd 1.000 miljarder dollar, totalt översvämmas. Och General Electric är bara ett bolag bland många som riskerar sänkt kreditstatus, lägger han till.

“Många av dessa företag är för skuldsatta. Kombinerat med en långsammare ekonomisk tillväxt och lägre bolagsvinster kommer många högt skuldsatta bolag bli mycket sårbara. Det gäller inte bara investment grade, utan även high yield”, säger Ariel Bezalel.

“Federal Reserve sänker räntan senare i år”

Till skillnad från många andra marknadsaktörer tror förvaltarteamet inom Jupiter Dynamic Bond att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer sänka räntan senare i år, till följd av en nedslående tillväxt.

“Fed har höjt räntan nio gånger, men det tar omkring 15 månader innan en räntehöjning når ut till den reella ekonomin. Så jag vill hävda att den amerikanska ekonomin faktiskt ännu inte har känt effekten av två tredjedelar av de höjningar som genomförts”, säger ränteförvaltaren.

Han är på det klara med att Fed har möjligheten att reagera om de ekonomiska tiderna markant försämras, men pekar på att centralbanken efter varje inträffad recession under efterkrigstiden sänkt räntan med 500-600 baspunkter för att stävja nedgången. Samt att dagens styrränta på 2,25-2,50 procent inte lämnar särskilt stort utrymme för sänkningar.

I enlighet med fondens tro på en svag ekonomisk utveckling och att Fed kommer behöva sänka räntan inom en inte allt för lång tid, är amerikanska statsobligationer ett viktigt inslag i portföljen.

“På väg in i 2018, och åtminstone under årets första halva, var statspapper antagligen den mest hatade tillgångsklassen i världen. Då sade till exempel JP Morgans vd Jamie Dimon att tioåringen skulle till både 4 och 5 procent, men det var totalt struntprat”, säger Ariel Bezalel, som förklarar att förvaltarteamet tror att den långa uppgångsfasen för obligationer är intakt, och att avkastningsräntorna kommer falla till en betydligt lägre nivå än vad som är fallet i dag. På sikt kan lågvattenmärket 1,31 procent från 2016 mycket väl komma att återbesökas, menar förvaltaren, som anser att räntan på tioåringen är för hög nu.

Australiens hushåll utvecklade världens mest skuldsatta

En annan bärande beståndsdel i Jupiter Dynamic Bonds portfölj är australiska statsobligationer, som utgör 17 procent av fonden.

“Medan vi sitter här och pratar så kraschar den australiska ekonomin, lett av bostadsmarknaden”, säger Ariel Bezalel.

Förvaltaren får frågan om det verkligen är förnuftigt att investera i australiska statspapper, ifall landets ekonomi håller på att kapsejsa.

“Vi hedgar valutan. Sedan är Australien trippel A-ratat och har låg andel skuld relativt BNP, endast 40 procent. En annan sak att tänka på när du investerar i statspapper är huruvida centralbanken har kontrollen över sedelpressen, och det har den i Australien. Det var problemet med Italien, Spanien och Grekland. De hade inte kontrollen”, säger Ariel Bezalel.

Förvaltaren menar att Australien sett den antagligen största bostadsboomen på planeten, och pekar på att bostadsmarknaden i landet nu utgör 60 procent av hushållens förmögenhet, samtidigt som befolkningen är den mest skuldsatta i den utvecklade världen, med en nivå kring 120 procent av BNP. Senaste gången landet drabbades av en recession var så länge sen som för nära 30 år sedan, lägger han till.

Hushållens skulder som procent av BNP. (Källa: Bank for International Settlements/Jupiter AM)

Hushållens skulder som procent av BNP. (Källa: Bank for International Settlements/Jupiter AM)

Australiens regering har tillsatt en utredning angående bankernas utlåningspolicys, och enligt Ariel Bezalel har denna visat något liknande det som uppdagades i USA för tio år sedan, nämligen att bankerna är dåliga på att verifiera inkomster. Många människor har fått bostadslån trots att de inte borde ha fått det, förklarar förvaltaren. Den 1 februari ska The Royal Commission, organet bakom utredningen, komma med sin slutrapport.

“Men vad vi ser är att bankerna inte väntar på rekommendationerna, utan de har redan kraftfullt stramat åt sina utlåningsrutiner. Utgivandet av bostadslån har kollapsat och bostadsmarknaden kollapsar i sin tur. Priserna i Sydney och Melbourne har sjunkit med minst 10-20 procent”, säger Ariel Bezalel.

Fonden har alltså positionerat sig i australiska statsobligationer som en följd av de problem man ser i landet, och durationen på positionerna är omkring 13-14 år. Varje procentenhet avkastningsräntan faller på dessa obligationer motsvarar därmed en prisuppgång på 13-14 procent, förklarar Ariel Bezalel. Det är ett ordentligt “bet” för oss, och det spelar ut väl, lägger han till.

Inte alltid negativ ekonomisk syn

“Låt mig klargöra: jag är ingen ‘permanent bear’*. Under 2012-13-14 hade vi så mycket som 70-80 procent av fonden i high yield och vi har levererat en avkastning på drygt 30 procent sedan lanseringen 2012. Det hade vi inte uppnått genom att vara bekväma, utan vi har exploaterat krediter rejält. Men det finns en tid och en plats för allt, och vi tror att det nu är tid för att vara försiktig när andra är giriga”, säger Ariel Bezalel.

Förvaltaren avslutar:

“Men folk är så slappt inställda till risk. De köper fortfarande dippen och har fortfarande FOMO (fear of missing out), även efter det senaste bakslaget vi hade i slutet av förra året. Jag tror att tiden kommer springa ikapp folk ganska ordentligt vid någon punkt”, säger Ariel Bezalel.

* Fritt översatt: en person med konstant negativ syn på världsekonomin och riskfyllda tillgångar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR