Fonder: Placera plockar in marknadsneutrala Atlant Opportunity i modellportfölj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera justerar marginellt upp risken i sin modellfondportfölj inför februari, då den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity tar plats på bekostnad av lågriskhedgefonden Atlant Stability.

Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl i sin genomgång “Tio köpvärda fonder i februari”.

“Jag tycker att Atlant Opportunity är ett bra alternativ på listan för den som vill vara på sin vakt och ha både livrem och hängslen om marknadsturbulens kommer tillbaka”, motiverar Pär Ståhl.

Atlant Opportunity är marknadsneutral, med grundtanken att ta bort marknadsrisker genom att ta såväl långa som korta positioner i underliggande aktie- och ränteinstrument, enligt fondredaktören.

Att en fond är marknadsneutral innebär att den har en nettoexponering om 0 procent i de segment den verkar. Om en marknadsneutral fond exempelvis investerar 100 miljoner kronor i en viss aktie, behöver en lika stor kort position tas i en annan aktie för att nettoexponeringen ska vara 0. I exemplet här kan den korta positionen dock likaväl tas i ett aktiederivat med en mindre summa än 100 miljoner, om hävstången på derivatet gör att positionen motsvarar det långa aktieinnehavet. Man behöver även ta hänsyn till aktiernas betatal och matcha positionerna därefter, för att en helt marknadsneutral positionering ska uppstå.

Pär Ståhl anser att det är tydligt att Atlant Opportunity har lyckats skapa avkastning även då Stockholmsbörsen haft det kämpigt de tre senaste åren.

“Vid tre tillfällen har börsen fallit med över 8 procent, som mest i oktober i fjol med hela 12,1 procent. Fonden har vid samtliga tillfällen har haft en positiv avkastning på några punkter till som mest 0,16 procent. Ingen stor avkastning med tillräckligt för att bevara kapitalet”, skriver Pär Ståhl.

Nedan Placeras modellportfölj inför februari:

Fond                  Risknivå        
Swedbank Robur Access Asien      Högst          
UB Infra A               Högre          
Jupiter European Growth        Högre          
Norron Active RC            Högre          
Swedbank Robur Access Mix       Medel          
Sensor Sverige Select         Medel          
Carnegie Strategifond         Medel          
Atlant Opportunity           Medel          
Spiltan Räntefond Sverige       Låg           
IKC Avkastningsfond          Låg   

Klicka här för att läsa mer om hur Pär Ståhl resonerar om fondvalen och marknaden i stort.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR