Carve Capital: Åter över 5% i Attendo

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Carve Capital, bolaget bakom hedgefonden Carve, har köpt 300.000 aktier i omsorgsbolaget Attendo, varpå ägandet uppgår till 5,0 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Carve Capital har med liten marginal legat på olika sidor om 5-procentsstrecket sedan sommaren 2017.

Carve, som är en akronym för Cross Asset Relative Value Equity, ägs till 53 procent av fondförvaltarna och till 47 procent av Brummer & Partners.

Bland övriga fondaktörer märks på senare tid minskningar i Attendo från Didner & Gerge, Pareto Fonder, OP Fonder, SEB Fonder, Nordea Fonder samt Danske Invest.

Ökningar noteras hos Swedbank Robur, Tredje AP-fonden, Gladiator och Catella Fonder. Det visar data från Holdings och avser transaktioner gjorda i december 2018.

Didner & Gerge Aktiefond är den fond med störst absolut ägande i Attendo. Fondens post är värd cirka 850 miljoner kronor, visar data från Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR