Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Didner & Gerge Aktiefond     Mid blend    Large blend 
AXA Rosenberg US Sm Cp Alpha   Small value   Small blend 
UB Asia REIT Plus         Mid blend    Large blend 
Harris Associates Conc US Eq   Large growth   Large blend 
Swedbank Robur Ny Teknik     Small growth   Mid growth 
LO Funds World Gold Expts     Small growth   Small blend 
OSTRUM Emerging Europe Equity   Mid value    Mid blend  
Allianz Best Styles Euroland Eq  Large blend   Large value 
Vaughan Nelson US Select Eq    Large growth   Large blend 
Arctic Nordic Equities      Mid growth    Mid blend  
Janus Henderson Hrzn Japan Opps  Large blend   Large growth
Parvest Aqua           Mid growth    Mid blend  
Schroder ISF US Large Cap     Large growth   Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR