Fonder: Kapital flödade in i ESG-fokuserade ETP:er 2018 - media

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Intresset för ETP:er (börshandlade produkter) med inriktning på hållbara investeringar (ESG) ökar.

Under 2018 steg investerat kapital inom ESG-fokuserade ETP:er såsom ETF:er med 29,5 procent, och kategorin noterade ett nettoinflöde om 7,6 miljarder dollar.

Det skriver branschsajten Funds Europe, med hänvisning till en rapport från analysfirman ETFGI.

Värdet på det investerade kapitalet i ESG-ETP:er uppges dock ha minskat med 3 procent i december, till 22,5 miljarder dollar.

“Under slutet av 2018 vände trenden på utvecklade marknader. Trots att det går att argumentera för att detta var väntat, kliade sig många experter i huvudet”, säger Deborah Fuhr, grundare av ETFGI.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR