• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Europa kan vara nära en botten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den förväntade vinsttillväxten för Europas börsbolag har stadigt skruvats ned till dagens 3,6 procent. Mycket negativt är dock inprisat i aktiekurserna och eventuella positiva överraskningar lär belönas, när en ström av bolagsrapporter kommer in under veckan, skriver Danske Bank i sitt veckobrev House view.

Danske Bank konstaterar att makroekonomisk statistik fortsätter att vara svag, och pekar på att veckans siffror för tysk industriproduktion och industriorder blir intressanta att syna, särskilt eftersom tillväxten i Tyskland varit svag. Även definitivt tjänste-PMI för Europa nämns som en makrohändelse av betydelse i veckan.

Banken förväntar sig inte några europeiska glädjeämnen på kort sikt, men bedömer att en botten kan vara förestående.

“Vi förväntar oss inte att det kommer att se särskilt mycket ljusare ut för varken Tyskland eller Europa i närtid, men bedömer att vi kommer att få se en botten och starkare konjunkturstatistik under året. Tar vi dessutom ett par steg närmare en lösning på brexit och handelskriget mellan USA och Kina, så kommer det utan tvekan att vara en positiv katalysator för europeiska aktier”, skriver Danske Bank.

På andra sidan Atlanten tror banken att Federal Reserve, som en följd av styrka i den amerikanska konjunkturen, trots allt kommer att höja styrräntan igen under året även om det kan dröja till hösten. Marknaden prissätter inga fler höjningar, vilket för tillfället hjälper börsen att lyfta, räntorna att pressas samt dollarn att försvagas, enligt Danske Bank.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR