Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Parvest Equity Best Sel Euro   Large growth   Large blend 
East Capital Eastern Europe    Mid value    Mid blend  
Cicero World 0-50         Large blend   Large value 
Cicero World 0-100        Large blend   Large value 
Cicero Världen          Large blend   Large value 
East Capital Global Frontier Mkts Mid blend    Mid growth 
Coho ESG US Large Cap Eq     Large value   Large blend 
East Capital Östeuropa      Mid value    Mid blend  
East Capital Global EM Sust    Large blend   Large growth

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR