Fonder: Skärpta regler för brittiska fondförvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brittiska finansinspektionen FCA skärper reglerna för fonder, som nu ska krävas på klara besked rörande bland annat inriktning, avgifter, resultat och utvärdering mot kunder, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Det uppdaterade regelverket är resultatet av en genomlysning som genomförts av finansinspektionen, som initierades mot bakgrund av en “oacceptabelt svag” utveckling hos vissa fonder.

Med det nya ramverket ska sparare och konsumenter kunna fatta bättre investeringsbeslut, skriver FCA.

“Åtgärderna vidtas för att skydda de som har minst möjligheter till att vara aktiva i sina investeringar”, säger Christopher Woolard, strategichef på FCA.

De nya reglerna kommer gälla för fonder med totalt 4.000 miljarder pund i tillgångar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR