• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest: Investment grade trygg hamn i ovissa tider

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med osäkra utsikter för världsekonomin och en aktiemarknad som mycket väl kan bli skakig framöver, kan det vara klokt att diversifiera sig med ett ränteinslag i portföljen, enligt fondförvaltaren Emelie Aulik.

Fonder Direkt fick en pratstund med henne, vars fond Danske Invest Sverige Kort Ränta investerar i svenska investment grade-krediter.

Emelie Aulik. (Källa: Danske Invest)

Emelie Aulik. (Källa: Danske Invest)

**Fonden tuffade på bra uppåt i många år fram till årsskiftet 2014/2015 och efter det har den rört sig sidledes. Varför har det varit svårare att skapa avkastning de senaste åren? **

“Lågräntemiljön har gjort det tufft för räntefonder överlag. De negativa korta marknadsräntorna skapar ett svårt utgångsläge, som bara delvis har kunnat kompenseras av successivt lägre kreditspreadar”, säger Emelie Aulik.

**Vad är vägen ut från de här låga räntorna? Hur ska en normalisering kunna bli möjlig? **

“För tillfället är det inte mycket som tyder på att det kommer gå i närtid, då makrostatistik visar på en avmattning och då framtidsutsikterna ser sämre ut. Det är lätt att vara pessimistisk med globala handelskrig och stundande brexit.”

**Kan det bli en lågkonjunktur i Sverige, redan innan vi lyckats ta oss upp till en styrränta på noll? **

“Det kan det bli, och frågan är vad som sker om vi kommer in i en lågkonjunktur med en ränta på -0,25 procent. Ska Riksbanken sänka räntan igen då? Det finns inte lika många redskap som vid den förra krisen. USA:s centralbank Federal Reserve har i alla fall höjt räntan nio gånger sedan december 2015, och har lite mer handlingsutrymme.”

**Kan du ge exempel på något ni övervakar och som är viktigt för hur fonden kommer agera framöver? **

“Kreditmarknaden i Sverige är inte isolerad utan vad som händer i USA och Europa påverkar våra spreadar, om än med viss eftersläpning. Vart världsekonomin tar vägen är givetvis av stor vikt och vi bevakar centralbankers politik, inkommande makrodata, och allt som kan ge ledtrådar till den framtida riktningen”, säger Emelie Aulik.

**Vad tror du händer gällande kvantitativa lättnader den kommande tiden? Fed signalerade exempelvis häromveckan att centralbanken kan tänka sig att expandera balansräkningen om nödvändigt - en stor skillnad mot hur det lät i december. **

“Man kan förvånas lite av hur snabbt Fed har bytt fot till ett mjukare tonläge, särskilt som den amerikanska ekonomin går som tåget. Min uppfattning är att centralbankerna kan bli tvungna att revidera ned sina prognoser om framtida räntehöjningar, vilket i så fall talar för att bolagens finansieringskostnader inte kommer öka särskilt snabbt. Dessutom bådar det gott för tillväxtländer med lån i dollar.”

**Hur hanterar ni dagens ovissa makrosituation i förvaltningen? **

“Beroende på om vi tror att spreadar ska vidgas eller gå ihop kan vi bland annat minska eller öka durationen. Men för tillfället är fonden något avvaktande, med basscenariot att spreadarna kommer gå mer eller mindre sidledes i det korta perspektivet, tills vi får tydligare signaler om vart konjunkturen är på väg”, säger förvaltaren.

**Spreadarna har återhämtat en stor del av “vidgningarna” som skedde i slutet av förra året. Kan det vara smart att invänta att volatiliteten återvänder, för att då kunna passa på när något intressant dyker upp? **

“Ja, men det gäller att vara mer kräsen och tänka på vilka bolag som är särskilt ränte- och konjunkturkänsliga. Rent generellt är dock kreditvärdigheten god för investment grade-bolag i Sverige, och bör inte försämras nämnvärt även om räntan skulle höjas. Bolagen mår fortfarande väldigt bra, vilket inte minst syns nu under rapportsäsongen där merparten av bolagen överraskat positivt.”

**Bör man som investerare i fonden bli bekymrad om det svala ekonomiska klimatet fortsätter eller förvärras, och spreadar åter vänder uppåt? **

“Det är ju bolagens skulder vi investerar i. Om man ser till den vidgning som skedde i december så blev inte bolagens kreditvärdighet sämre, även om spreadarna av olika anledningar gick isär. Vi är väldigt komfortabla med fondens riskprofil.”

**Vem passar Danske Invest Sverige Kort Ränta för? **

“Fonden är ett bra alternativ för den placerare som vill vara exponerad mot svensk kreditmarknad, men som samtidigt tycker att framtiden är oviss och söker en relativt säker hamn för sitt kapital”, säger Emelie Aulik avslutningsvis.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR