Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Merian UK Alpha (IRL) F      Large value   Large blend 
New Capital Swiss Sel Eq      Mid blend    Mid growth 
Länsförsäkringar Bekväm Defensiv  Large blend   Large growth
Aktiespararna Direktavkastning   Large blend   Large value 
Fisher Invts Instl Asia ex-Jap Eq Large blend   Large growth
Swedbank Robur Rysslandsfond    Large value   Large blend 
Nordic Cross Stable Return     Mid growth   Small growth
Seligson & Co Phoenix       Small value   Mid value  
Swedbank Robur Råvarufond     Large value   Large blend 
Swedbank Robur Sverigefond     Mid growth   Mid blend  
Swedbank Robur Östeuropafond    Large value   Mid blend  
BL-Fund Selection Equities     Large blend   Large growth
BL-Fund Selection 50-100      Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR