AP6: Vd slutar på pensionsfonden med fokus på onoterat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Karl Swartling lämnar vd-posten för den statliga pensionsfonden Sjätte AP-fonden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vice vd Margareta Alestig Johnson tar över som tillfällig vd den 1 mars och en rekryteringsprocess har inletts för att utse en ny vd för fonden.

Sjätte AP-fonden är en av fem AP-fonder som förvaltar det så kallade buffertkapitalet i det svenska inkomstpensionssystemet, och är specialiserad på att investera i onoterade tillgångar.

“Det har varit sju händelserika och mycket utvecklande år. När jag tillträdde hade styrelsen beslutat om en ny övergripande strategi. Denna har genomförts och en ny private equity-portfölj har byggts upp. AP6 levererar en mycket god avkastning och har lyckats med att etablera samarbeten med flera av de ledande aktörerna som investerar i onoterade bolag i Europa, liksom ett antal aktörer i Nordamerika”, säger Karl Swartling.

Enligt Sjätte AP-fondens hemsida förvaltar omkring 30 personer fonden, vars fond- och direktinvesteringar uppgår till 500 stycken. Fonden förvaltar totalt 31,6 miljarder kronor, varav 30 procent av det beloppet utgörs av “likviditet”. Nedbrutet på sektornivå är övriga dryga 22 miljarder fördelat enligt nedan diagram. Siffrorna avser den senast offentliggjorda statistiken, per den 31 december 2017.

(Källa: Sjätte AP-fonden)

(Källa: Sjätte AP-fonden)

“För mig och styrelsen har det varit en förmån att arbeta med Karl Swartling som professionellt och framgångsrikt utvecklat AP6 inom ramen för den långsiktiga strategin. Vi önskar honom all lycka till i hans nya uppdrag”, säger Sjätte AP-fondens ordförande Catrina Ingelstam.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR