Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Uniglobal             Large blend   Large growth
Pinebridge Europe Small Cap Eq   Mid growth   Small growth
Swedbank Robur Sverigefond MEGA  Mid growth   Mid blend  
Handelsbanken Räntestrat Crit A1  Small growth  Small blend 
FIM Emerging markets ESG      Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Noteras kan även att fonden Handelsbanken Likviditet A1 NOK har bytt namn till Handelsbanken Kort Rente A1 NOK.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR