Fonder: Utländskt ägande ökat i vinstvarnande Raysearch

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Medicinteknikbolaget Raysearch meddelade strax efter lunch på torsdagen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018 förväntas bli klart lägre än vad som tidigare indikerats. Som orsaker till detta pekar bolaget bland annat på svagare USA-försäljning, ny redovisningsstandard, reservering i Iran och ökade kostnader.

Aktiemarknaden tog snabbt fasta på detta besked och hade strax efter klockan 15 pressat ned aktien dryga 16 procent.

Statistik från ägardatatjänsten Holdings visar att det utländska ägandet i aktien har skjutit i höjden det senaste året, och gått från 17 procent i mars 2018 till 34 procent i dagsläget.

Utländska investerare har, trots en knackig kursutveckling, ökat ägandet i aktien på senare tid. (Källa: Infront)

Utländska investerare har, trots en knackig kursutveckling, ökat ägandet i aktien på senare tid. (Källa: Infront)

Den enskilda fond med störst portföljexponering mot Raysearch är enligt Morningstar tyska Chom Capital Pure Small Cap Europe UI, med 6,3 procent av kapitalet i aktien.

Sett till det svenska fondägandet återfinns SEF EME European Best Ideas i exponeringstoppen med 1,8 procent, före Skandia Link Carnegie Sw Sm Cap med 1,6 procent och Swedbank Robur Ny Teknik, som har 1,5 procent av kapitalet i Raysearch.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR