• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Focus: Stark start på året, minskat Metro & Gold Fields

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden SKAGEN Focus återhämtade sig starkt i januari, efter utförsäljningen på börsen under fjolårets senare del. Den kraftiga korrektionen på globala aktiemarknader möjliggjorde för fonden att ompositionera portföljen, skriver förvaltarna Jonas Edholm och David Harris i en månadsrapport. Cirka 50 procent av fondens innehav var inledningen av 2019 mindre än ett år gamla.

Avkastning för SKAGEN Focus och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) under månaden. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

        Januari      Januari            
Fond      +8,2 (NOK)    +13,5 (SEK)          
Jmf-index   +7,9 (USD)    +10,1 (SEK) 

Den tämligen nya positionen i det kanadensiska koppargruvbolaget Ivanhoe bidrog positivt till avkastningen i januari. Bolaget deklarerade att de gjort brytning av koppar i en av deras tillgångar som hittills saknar motstycke, vilket tillsammans med den positiva utvecklingen i kopparpriset drivit upp aktiepriset, menar förvaltarna.

Fondens bästa bidragare till avkastningen i januari var den amerikanska kycklinguppfödaren Pilgrims Pride. USA och Kina för nu samtal om nya handelsavtal där förbudet mot amerikansk kycklingexport till Kina sedan 2015 kan komma att upphävas, skriver förvaltarduon och menar vidare att det öppnar för goda intäktsmöjligheter.

En ytterligare bidragare till avkastningen var Hawaiian Holdings, skriver förvaltarna. Gynnade gjorde den stängda statsapparaten i USA vilket senarelade en konkurrents etablering på Hawaii, samtidigt som bolaget presenterade försäkrande prognoser för kommande kvartal, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Fondens bästa och sämsta avkastningsbidrag i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa och sämsta avkastningsbidrag i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Sämre i januari gick däremot den slovenska banken Nova Ljubljanska Banka, den japanska banken Aichi Bank och den italienska telefonoperatören Telecom Italia Spa som alla utvecklades negativt.

Vad gäller portföljförändringar under månaden reducerades innehaven i den tyska livsmedelsåterförsäljaren Metro och det sydafrikanska guldgruvebolaget Gold Fields, med motiveringen att dessa närmar sig sina riktpriser. Detta har lett till en större kassa i portföljen, skriver förvaltarna och avslutar med att de utökat sina positioner i det australiska koppar- och guldgruvebolaget OZ Minerals.

SKAGEN Focus tio största positioner per den 31 januari. Totalt finns 34 innehav i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Focus tio största positioner per den 31 januari. Totalt finns 34 innehav i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR