• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opp L/S: Utbredd försiktighet hos bolagen kudde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Så gott som fondens hela tapp i december återhämtades i januaris kraftiga börsuppgångar, vilket även är den starkaste januarimånaden på många år.

Det skriver förvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Den breda uppgången anses till stor del bero på en kraftig omsvängning från Federal Reserve, där en mer duvaktig ton kunde tolkas, skriver fondförvaltaren. Även faktorer såsom framsteg i handelssamtalen mellan USA och Kina, samt starka kvartalsrapporter ses som sannolika skäl till de mer riskvilliga investerarna.

Fonden steg 10,2 procent, räknat i fondens huvudklass RC1 (SEK), och de långa positionerna bidrog positivt till fonden, skriver förvaltaren. Kortpositionerna belastade fondens utveckling med 0,7 procent. Jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) var samtidigt oförändrat.

De amerikanska bolagen IBM och Halliburton bidrog kraftigt till fondens utveckling medan Qualcomm och Netflix fanns bland de negativa bidragsgivarna under månaden.

_IBM siktar mot framtiden _

IBM arbetar med att skifta vikten av sin verksamhet mot mer framtidsorienterade områden, och flera analysfirmor skrev att bolagets transformering är på god väg, uppger förvaltaren. Områden såsom mjukvara, digital strategi, molntjänster och “Cognitive Computing” utvecklas, med målet att bli marknadsledande på flera av dessa områden inom de kommande åren, tillägger han.

“Aktien steg kraftigt efter att bolaget hade presenterat ett bättre resultat än väntat för det fjärde kvartalet, och gett prognoser för 2019 som översteg analytikernas estimat”, skriver Staffan Knafve om teknikjätten IBM.

Aktiekursen för det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton steg i takt med ett högre råoljepris. Enligt Staffan Knafve bidrog också en stark kvartalsrapport till uppgången, där bolaget överträffade analytikernas estimat för resultatet. Det visades även tecken på en stadig återhämtning för bolagets internationella verksamheter.

_Qualcomm tar stryk efter spekulationer om rättstvist _

Sämre gick det för den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm, då deras aktiekurs påverkades negativt när nyhetsflödet fylldes av spekulationer om utfallet i en rättstvist med amerikanska FTC, uppger fondförvaltaren. Den negativa trenden kunde inte ens brytas av en kvartalsrapport som låg i linje med tidigare prognoser, skriver Staffan Knafve.

“Ett investmentbolag med kortposition i Qualcomm hävdade att man hade goda bevis mot Qualcomm, och att om halvledartillverkaren skulle förlora fallet skulle det kunna halvera både bolagets licensintäkter, vinster och aktiepris”, tillägger förvaltararen.

Även den korta positionen i amerikanska videostreamingbolaget Netflix bidrog negativt till portföljens utveckling, vilket fondförvaltaren uppger bero på den allmänna återhämtningen av den amerikanska tekniksektorn, som gav stöd till aktiekursen. Efter en kvartalsrapport som var sämre än väntat, med svagare intäktsprognoser än vad analytikerna hade trott, tappade dock aktiekursen i Netflix momentum senare i månaden, tillägger Staffan Knafve.

_Utsikter oväntat positiva _

Vad gäller framtidsutsikter menar förvaltaren att trots en ödmjuk inställning från många företag till förutsättningarna för 2019, så är utsikterna oväntat positiva. Särskilt för konjunkturkänsliga sektorer såsom tillverkningsindustri och energibolag.

Staffan Knafve menar dock att 2019 inte saknar utmaningar, med flertalet politiska orosmoment samt en osäker ekonomisk utveckling. Förvaltaren tillägger att det strategiska arbete som präglar många företag, med en utbredd försiktighet och beredskap inför sämre tider, skapar möjligheter att upprätthålla en rimlig lönsamhet om konjunkturen viker.

“Vi har en längre tid argumenterat för att aktiemarknadernas syn på framtiden är väl mörk”, skriver fondförvaltaren.

Värderingarna för många sektorer och regioner är lägre än motiverat, vilket belastat fondens andelsvärde 2018, skriver Staffan Knafve. Avslutningsvis tilläggs att den goda starten på 2019 för fondens innehav, mätt såväl som aktiekursernas utveckling samt bolagens redovisade resultat, är glädjande.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR