• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Global: Köpt Nike som anses undervärderad, sålt CMS

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiemarknaden har haft en stark början på 2019 och amerikanska aktier har sett de största månatliga vinsterna på tre år. Aktiefonden SKAGEN Global landade strax under sitt jämförelseindex MSCI ACWI NR USD i börsrallyt i januari, efter att man hade presterat över indexet 2018, skriver portföljförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i januaris månadsrapport.

Avkastning för SKAGEN Global och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) i januari. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Januari    Januari               
Fond    +3,0 (NOK)   +8,0 (SEK)             
Jmf-index  +7,9 (USD)   +10,1 (SEK)  

Fondens tre bäst presterande innehav DSV, Samsung Electronics och UPM, återhämtade sig alla efter fjärde kvartalets breda nedgångar.

De tre innehav i fonden som presterade sämst, Hiscox, Unilever och Medtronic, har en mer defensiv affärsmodell och det gjorde därför att de stod utanför marknadens eufori i januari. Däremot ser fonden fortsatt potential i den långsiktiga strategin, skriver portföljförvaltarna.

Fondens bästa och sämsta avkastningsbidrag i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa och sämsta avkastningsbidrag i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Global har tagit position i Nike, som förvaltarna ser som den ledande producenten sportskor och -kläder. Fonden anser att aktiens undervärderade kurs inte speglar kombinationen av ett starkt varumärke och den globala hälsotrenden, skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Fonden har också sålt innehavet i försäkringsbolaget Chubb, som har presterat bra i den senaste marknadsnedgången. Innehavet i CMS Energy såldes som ett steg i att följa fondbolagets uppdaterade ESG-policy. Fonden är fortfarande attraktivt värderad, skriver portföljförvaltarna.

SKAGEN Globals tio största positioner per den 31 januari. Totalt återfinns 37 aktier i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Globals tio största positioner per den 31 januari. Totalt återfinns 37 aktier i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR