• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: Fortsatt potential efter stark start på året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Första månaden på året började bra för aktivistskuggarfonden SKAGEN Insight som lyftes av goda prestationer på bred front bland innehaven, skriver förvaltaren Tomas Johansson i en månadsrapport.

Avkastning för Skagen Insight och dess jämförelseindex (MSCI World NR USD) i januari. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Januari    Januari       
Fond    +8,2 (NOK)   +13,5 (SEK)         
Jmf-index +7,8 (USD)   +10,0 (SEK)   

Mycket har hänt i företagen som marknaden ännu inte har reagerat på, menar förvaltaren, som pekar på att mer än 40 procent av portföljen exponeras mot företag som aktivistinvesterare nyligen har hjälpt att omforma. Under det senaste decenniet har man bara kunnat se liknande omständigheter två gånger, efter finanskrisen och den så kallade eurokrisen. Båda tillfällena gynnade aktivistinvesterare stort och fondens strategi att följa aktivister bör också gynnas, skriver Tomas Johansson.

Fondens bästa och sämsta bidrag till avkastningen i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa och sämsta bidrag till avkastningen i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Innehaven i Diebold Nixdorf och Hertz hade den störst positiva påverkan på fonden i januari, då Diebold Nixdorf steg med 75 procent utan några större nyheter och SKAGEN Insight ser den fortfarande som mycket undervärderad. På grund av politisk instabilitet i Italien var det innehavet i Banca Popolare di Sondrio som tyngde fonden mest, skriver portföljförvaltare.

Fonden ser värdepotential i portföljens innehav då flera av dessa har handlats till en lägre kurs än rimligt på grund av kortsiktiga investerares oro och inte på grund av att fundamenta har försämrats. SKAGEN Insight har en portfölj med undervärderade innehav där fundamentala trender rör sig i rätt riktning och där aktivistinvesterare allt mer bidrar till en positiv förändring, skriver fondens portföljförvaltare.

SKAGEN Insights tio största innehav per den 31 januari. Totalt har fonden 30 aktier i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Insights tio största innehav per den 31 januari. Totalt har fonden 30 aktier i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR