• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Portfölj fortsatt attraktivt värderad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxtmarknadsaktierna njöt av en bra start på 2019, då förväntningarna om den amerikanska styrräntan samt dollarn sjönk efter duvaktiga kommentarerna från Federal Reserve, skriver fondförvaltarna Fredrik Bjelland och Catherine Gether i en månadsrapport för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Även preliminära tecken på lättnad i handelssamtalen mellan USA och Kina bidrog till en förnyad optimism över de flesta större tillgångsslagen, tillägger förvaltarna.

Avkastning för SKAGEN Kon-Tiki och dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD) i januari. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

        Januari     Januari             
Fond      +6,6 (NOK)   +11,8 (SEK)           
Jmf-index   +8,8 (USD)   +11,0 (SEK)  

Förvaltarna skriver att ökningen i januari bidrog till att flera placeringar, bland annat teknikbolaget Samsung Electronics och investmentbolaget Naspers, återhämtade fjolårets nedgångar. Förvaltarduon uppger även att de brasilianska innehaven, som gynnades av kursrallyt, bidrog till fondens avkastning.

Catherine Gether och Fredrik Bjelland meddelar även att laxodlaren Atlantic Sapphire bidrog starkt till fondens utveckling, med bakgrund av operativa framgångar och ökad analytikertäckning. Fondförvaltarna tillägger att detta bekräftades vid deras besök hos bolaget.

Bästa och svagaste portföljbidragen i fonden under månaden. (Källa: SKAGEN Fonder)

Bästa och svagaste portföljbidragen i fonden under månaden. (Källa: SKAGEN Fonder)

Portföljutvecklingen hölls tillbaka av svagheter på den indiska marknaden, vilket påverkade Mahindra & Mahindra samt State Bank of India, uppger portföljteamet.

Avseende portföljhändelser adderades inga nya positioner, men positionen i kinesiska biltillverkaren Great Wall avyttrades. Förvaltarduon skriver att biltillverkaren återhämtade sig starkt från de senaste nedgångarna, efter stigande stimulansförväntningar.

Förvaltarna anser att portföljen är fortsatt attraktivt värderad till 9 gånger 2019 års vinster samt 1 gånger bokfört värde, vilket anges innebära en rabatt om 15 respektive 35 procent mot MSCI:s tillväxtmarknadsindex.

“Då tillväxtmarknader handlas till en rabatt på 20 procent mot den globala marknaden anser vi att portföljens risk/reward fortfarande är mycket fördelaktig”, tillägger Catherine Gether och Fredrik Bjelland avslutningsvis.

SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav (bland totalt 50) per den 31 januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav (bland totalt 50) per den 31 januari. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR