• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN m2: Öppnade 2019 starkt, intressant år för fastigheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 inledde 2019 med en stark absolutavkastning och där nettoandelsvärdet nådde toppnotering vid månadens utgång, skriver fondförvaltaren Michael Gobitschek i en månadskommentar för fonden. Förvaltaren menar att det är upplagt för att bli ett intressant år för globala fastighetsmarknader. Dessa gick starkt under årets första månad både i absoluta och relativa termer och gick, mätt i dollar, överlag bättre än sina inhemska aktiemarknader, skriver förvaltaren.

Amerikanska centralbanken deklarerade i slutet av januari att de avser att vänta med en ytterligare räntehöjning. De kommer även att ha ett mer flexibelt förhållningssätt till avskalandet av de kvantitativa lättnadsprogrammen, vilket är positiva nyheter, menar Michael Gobitschek.

Fonden steg med 11,1 procent i januari, vilket var något sämre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI IMI RE ex Equity REITS), som ökade 12,2 procent och gynnades av ett starkt Asien, där fonden är underviktad.

Aktierna med bäst och sämst påverkan på avkastningen i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Aktierna med bäst och sämst påverkan på avkastningen i januari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Brasilianska bostadsutvecklaren MRV Engenharia fortsatte att utvecklas positivt i januari efter ett starkt december och blev fondens bästa avkastningsbidrag i januari. Svenska fastighetsbolaget Hembla (tidigare D Carnegie) var fondens näst bästa bidragare i januari efter återhämtningen från nedgången i december, skriver förvaltaren och fortsätter med att de svenska fastighetsaktierna i portföljen gick starkt i januari, däribland Catena vars aktiekurs nådde toppnotering.

Bland portföljens sänken återfanns den Hongkong-baserade hotelloperatören Shangri-La som var en besvikelse även i januari med negativ avkastning, skriver förvaltaren. Det var få andra signifikanta negativa inslag i portföljen under månaden, konstaterar han vidare.

Michael Gobitschek skriver att fastighetssektorn är fortsatt attraktiv med stabila och stigande intäkter, låga finansieringskostnader och solida kassaflöden, men avslutar med att värderingarna är väl tilltagna inom vissa marknader och segment.

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 31 januari. Fonden har totalt 34 positioner. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 31 januari. Fonden har totalt 34 positioner. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR