• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: Försiktig marknad trots vändning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under januari 2019 steg fonden Coeli Likviditetsstrategi med 0,13 procent och marknaden för företagsobligationer fick en stark start på året med fallande kreditspreadar, skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en kommentar. Att aktiviteten har varit relativt låg i primärmarknaden har stött priserna i andrahandsmarknaden, fortsätter förvaltarna.

Fondens utveckling sedan start i maj 2010. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan start i maj 2010. (Källa: Coeli)

Rederiet Fjord1 är det innehav som bidrog mest under januari. Dess obligationer värderades upp till den norska kreditmarknadens nivåer, trots en avsaknad av nyheter, menar förvaltarna. Samhällsbyggnadsbolaget gav också en positiv inverkan efter en nyemission med bra villkor och efter att bolaget återköpt obligationer med kort löptid, lägger de till.

Innehavet i Stolt-Nielsen bidrog positivt till resultatet i januari efter sin bokslutsrapport. Trots ett fallande rörelseresultat i det fjärde kvartalet kunde bolaget rapportera mindre skuldsättning, vilket kan indikera bättre förutsättningar för marknaden under året, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Omstrukturerad portfölj

Under januari strukturerades fondportföljen om, då obligationer från fastighetsbolaget Cibus avyttrades och exponeringen mot Kungsleden ökades. Var tredje obligation från Icelandair förtidsinlöstes enligt en överenskommelse mellan obligationsinnehavarna och bolaget i december, skriver förvaltarna. Hybridobligationerna från Samhällsbyggnadsbolaget samt Eneas obligationer avyttrades på grund av en värdering som inte längre är attraktiv, fortsätter förvaltarna.

Ovan de fem största innehaven vid utgången av januari 2019. (Källa: Coeli)

Ovan de fem största innehaven vid utgången av januari 2019. (Källa: Coeli)

Det har gått bra för både aktie- och kreditmarknaderna i januari efter ett tufft slut på 2018 och S&P 500 steg med 7,9 procent, konstaterar fondförvaltarna. Federal Reserve lämnade räntan oförändrad, vilket förvånade marknaden då deras tonläge hade förändrats sedan höjningsbesluten i december, enligt förvaltarduon, som fortsätter med Fed samtidigt uppmanade till ökat tålamod gällande framtida beslut för penningpolitiken. Om än centralbanken oroar sig för den framtida ekonomin så visar sysselsättningsstatistiken att antalet nya jobb i USA nästan är de dubbla mot vad prognoserna visade, vilket Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman tolkar som att den amerikanska ekonomin verkar klara sig bra trots problem i omvärlden.

Brexitförhandlingar fortgår

Brexitdiskussionerna har fortsatt och det brittiska parlamentet röstade nej till avtalet som hade framförhandlats men också till att man gör ett utträde utan avtal. Theresa Mays regering måste nu ändra de mest kontroversiella avtalsdelarna sett ur britternas synvinkel genom att be EU att släppa på vissa krav, skriver förvaltarna. Även om förhandlingarna ännu inte är över så har förslaget om omförhandling hittills mötts av ointresse från EU, och Storbritannien närmar sig därför ett avtalslöst utträde om några veckor, skriver fondförvaltarna för Coeli Likviditetsstrategi.

Svensk regeringsbildning gett begränsad marknadspåverkan

Trots utdragna processer för att tillsätta den nya svenska regeringen så har de finansiella marknaderna inte påverkats särskilt mycket, skriver förvaltarna. Under januari månad steg de korta svenska marknadsräntorna. STIBOR 3 månader ligger nu vid -0,10 procent, vilket innebär en stor ökning sedan november 2018 då den låg på ungefär -0,50 procent, lägger de till.

De tidigare månadernas dämpade sentiment har nu förändrats vilket har gett minskade kreditspreadar och obligationspriser som har ökat för både investment grade- och high yield-obligationer, enligt förvaltarduon, som konstaterar att marknaden, trots ändringar i sentimentet, är fortsatt försiktig med få nyemissioner och en primärmarknad med låga volymer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR