• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: Köpt Sandvik som anses underskattat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En stark januarimånad bidrog till en uppgång på 6,8 procent för aktiefonden Coeli Sverige, där endast sju av totalt 21 innehav presterade sämre än index.

Det skriver portföljförvaltaren Mattias Eriksson i en månadskommentar.

Fondens utveckling sedan starten i november 2014. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan starten i november 2014. (Källa: Coeli)

Fem innehav steg med över 14 procent under januari, Essity (15,0 procent), Elekta (14,8 procent), Lindab (14,7 procent), Nyfosa (14,4 procent), och Sandvik (14,2 procent), medan framförallt Attendo och NRC Group tyngde fondens utveckling, skriver förvaltaren.

Stark start för verkstadsbolag

Framförallt presterade verkstadsbolagen bland de större bolagen på Stockholmsbörsen. Atlas Copco, Volvo, Sandvik och SKF steg alla över 11 procent under månaden, medan bankerna gav en mer blandad avkastning, enligt kommentaren.

“Volvo sticker verkligen ut som exceptionellt lågt värderat relativt sektorkollegorna, trots till stor del samma underliggande drivkrafter. Vi anser att förväntningarna på Volvo är för lågt ställda och att bolaget bör kunna visa en bra vinstutveckling över tid. Dessutom ger den starka balansräkningen trygghet”, skriver Mattias Eriksson.

Essity är enligt Coeli Sverige en av de bästa tillgångarna på Stockholmsbörsen, och fonden ser en fortsatt potential i aktien. Hygienbolaget har lyckats höja priser och skurit kostnader i samband med ökade inköpskostnader på ett mycket imponerande sätt, skriver förvaltaren. Vinsttillväxten förväntas bli 15-20 procent per år under de kommande åren nu när massapriset stabiliserat, tillägger Mattias Eriksson.

Sett till portföljtransaktioner uppges fonden ha tagit in verkstadsbolaget Sandvik, med motiveringen att bolaget förändrats i en positiv riktning de senaste åren. Fondförvaltaren ser långsiktiga förutsättningar för bolaget att förbättras i allmänhet, och kassaflödet i synnerhet. Vidare ses en sämre konjunktur inte som ett hot, utan Mattias Eriksson bedömer att Sandvik kommer kunna hantera en sådan utveckling väl.

Fortsatt positiva till eftersläntrare

Portföljens största sänken i januari var Attendo och NRC Group.

En vårdskandal i Finland påverkade Attendo negativt och aktien föll 11,7 procent i januari. Enligt kommentaren är det en branschkollega till Attendo som misskött sig, och under 2016-2018 har finländska myndigheter fattat 16 tillsynsbeslut, där förbättringar av Attendo vill ses. Fondförvaltaren uppger dock att utifrån den information som är tillgänglig känner sig Coeli Sverige trygga med att omsorgsbolaget tar väl hand om kunder och anställda, och har en fortsatt positiv syn på aktien.

Järnvägsunderhållaren NRC Group tappade 6,1 procent i januari, men de långsiktiga förutsättningarna i Norden är väldigt gynnsamma, uppger fondförvaltaren. Coeli är fortsatt positiva till aktien, skriver Mattias Eriksson.

Ingen logik bakom månadens börsuppgång

Fondförvaltaren har svårt att se logiken bakom månadens börsuppgång och uppger att då makrodata och ledande indikatorer över faktisk utveckling försämras kommer en fortsatt avvaktande syn på cykliska bolag hållas.

“Vi ser istället bolagsspecifika drivkrafter som skäl till varför vi äger de bolag vi gör och bedömer att konjunkturen sannolikt försvagas under åtminstone årets första halva”, meddelar förvaltaren.

Fondens fem största innehav vid månadsskiftet januari/februari. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav vid månadsskiftet januari/februari. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR