• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Förvaltare delar med sig av sina småbolagsfunderingar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det nya börsåret har startat i ett högt tempo, med kraftiga återhämtningar från den mycket svaga decembermånaden. Danske Invests småbolagsförvaltare Petter Löfqvist tycker att de bolagsrapporter som hittills har presenterats överlag har varit godkända, med relativt få överraskningar, säger han till Fonder Direkt.

“Gällande de cykliska bolagen ser jag inte så mycket i siffrorna av den konjunkturoro som var framträdande under hösten. Däremot märker man att dessa generellt kommunicerar försiktigt angående framtiden”, säger Petter Löfqvist.

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

Tror du att de försiktiga tongångarna handlar om en slags gardering mot ett eventuellt sämre läge, eller om att bolagen märker av en försämring redan i dag?

“Det är nog en kombination. Det finns vissa områden där nedgången är uppenbar och ett faktum, såsom i bilrelaterade verksamheter. Generellt är denna sektor ofta en tidig cyklisk indikator, så i det ljuset är det förståeligt att bolag i andra cykliska sektorer har en återhållsam ton. I viss mån kan det nog handla om garderingar och att man vill ta höjd för att orderaktiviteten bromsar in och att försäljningsprocesser tar längre tid, även om det inte syns i siffrorna i dag”, säger Petter Löfqvist.

Fastigheter fortfarande ett bra val

Vad gäller fastighetssektorn konstaterar förvaltaren att fastighetsbolagen fortsätter att leverera bra tillväxt både sett till tillgångsvärden och vinster, drivet av en stark marknad. Men Petter Löfqvist menar ändå att en viss försiktighet gentemot sektorn är befogad, då “alla stjärnor står rätt för tillfället” med lågräntemiljö, höga hyresnivåer och låga vakansgrader. Något som dock fortsatt talar för fastigheter är att “yieldspreaden”, skillnaden mellan en fastighets avkastning och kostnaden för att finansiera köpet, alltjämt är positiv, lägger förvaltaren till.

“Många pilar pekar åt rätt håll där vi står i dag, men man behöver vara ‘picky’ och det går inte att handla fastighetsbolagen som en enda enhet. Vi försöker minska risken något genom att ha mycket hyresbostäder, och tycker fortsatt att en exponering mot industri och logistik är ett bra strukturellt val. Fokus ligger på bolag som genererar kassaflödestillväxt över tid, snarare än på bolag som lever på uppskrivningar av tillgångsvärden”, sammanfattar Petter Löfqvist fondens inställning till fastighetsaktier.

En välskött raket som kom ned på jorden

Ett innehav fonden har adderat på senare tid är Nolato, tillverkare av produkter i polymera material.

Aktien påbörjade 2017 en raketfärd, då den steg från 260 till som högst drygt 800 kronor sommaren 2018. Uppgången tillskrivs av många den kraftiga tillväxten för e-cigaretter, som Nolato levererar till inom kategorin Vaporiser Heating Products, en del av affärsområdet Integrated Solutions.

Nolatos aktie de senaste tre åren. (Källa: Infront)

Nolatos aktie de senaste tre åren. (Källa: Infront)

“Nolato har under en lång tid varit ett väldigt välskött bolag och får alltid höga poäng vid screeningar på bland annat försäljningstillväxt, marginalexpansion och avkastning. Men det blev lite hajpvärderat kan man konstatera”, säger Petter Löfqvist.

Förvaltaren menar att det kan vara knepigt att komma fram till hur bolaget bör prissättas, och presenterar en summan av delarna-värdering. I den ger han Medical “med sin fina och lite mindre cykliska tillväxt” en något högre värdering, medan den industriella delen samt den del av Integrated som består av telekom, får en lägre värdering. Räknar man bort detta från marknadsvärdet återstår ungefär 2-3 miljarder kronor, vilket enligt Petter Löfqvist är vad marknaden i dag verkar värdera Heating Products till. Sett till vad affärsområdet väntas omsätta ges då en värdering på omkring 1 gånger försäljningen, menar förvaltaren, som konstaterar att det inte är högt med tanke på att e-cigaretter enligt otaliga marknadsrapporter pekas ut som en tillväxtmarknad.

E-cigaretter ESG-kompatibla?

Däremot går det att fråga sig hur e-cigaretter ska betraktas ur ett ESG-perspektiv, något Petter Löfqvist och kollegorna för tillfället fördjupar sig i och bevakar.

Det råder dock inget tvivel om att förvaltaren imponeras av bolagets utveckling inom Heating Products.

“Att Nolato har fått den här typen av volymer från en så stor kund, och dessutom är ensam leverantör inom området, visar på att de är extremt duktiga på vad de gör. Det är ett kvalitetstecken att Nolato lyckats vinna den här typen av kund i en så känslig lanseringsfas, och att de sedan faktiskt kan leverera på det fullt ut och dessutom tjäna riktigt bra med pengar”, säger Petter Löfqvist.

Avslutningsvis pekar han på att Nolato med sitt globala “footprint” bör vara redo att ta sig an riktigt stora kunder även inom Medical, vilket förstås vore en intressant uppsida för bolaget.

Defensivt laggar årets börsuppgång

Petter Löfqvist konstaterar att de typer av bolag som straffades hårdast under höstens börsnedgång, inom till exempel råvaror, it och medicinteknik, är de som också studsat tillbaka mest i takt med vändningen efter jul. Mer defensiva bolag, såsom innehaven Ambea och Attendo, har inte alls i hängt med.

Just Attendo drog dessutom på sig rubriker häromveckan i form av uppdagade problem på vårdhem i Finland. Petter Löfqvist säger att denna typ av skriverier aldrig är bra, men att han har pratat med bolaget som säger att de granskningar som sker hör till den normala processen, och att inga specialgranskningar är att vänta.

“Det är fortfarande så att den kommunala vården i Finland får fler anmärkningar än den privata och dessutom är betydligt mer kostsam: 175 euro per patient och dag, mot 125 euro hos de privata utförarna. Privat vård i Finland är något som är där för att stanna och då har Attendo en väldigt stark position”, säger Petter Löfqvist. Han lägger till att det inträffade inte påverkar fondens bild över den långsiktiga storyn för Attendo på den finländska marknaden, även om det så klart är negativt för aktien när den här typen av incidenter inträffar.

Synd att Ahlsell köps ut från börsen

Fonden ägde tidigare aktier i industridistributören Ahlsell, som dock såldes efter att CVC Capital Partners lagt ett kontant bud om 55 kronor på aktien, vilket motsvarade en premie om 32,5 procent. Petter Löfqvist säger att han hellre hade sett aktien stanna på börsen, men att det är svårt att som liten och relativt nystartad fond påverka utfallet i någon större utsträckning. Han anser Ahlsell vara ett välskött bolag som fick oförtjänt mycket stryk i samband med den byggfrossa som drabbade börsen förra året. Fonden uppges ha sett en långsiktig potential i Ahlsell, som Petter Löfqvist påpekar är ett bolag som drivs av andra saker än exempelvis volymerna på JM:s bostadsproduktion.

En break up-story att se fram emot

Media- och underhållningsföretaget MTG är på väg att delas upp i två, Nent och MTGx - en uppdelning fonden ser ett värde i. Förvaltaren förväntar sig att broadcastingverksamheten Nent kommer att bli ett stabilt bolag med höga kassaflöden, och upplyser om att europeiska mediakonkurrenter värderas till ev/ebit på omkring 8-12.

“Den stora frågan, och det som avgör om MTG är köpvärt i dag eller inte, är vilken multipel man ska sätta på MTGx, alltså spelverksamheten och e-sportsdelen”, enligt Petter Löfqvist.

Sett till MTG:s rapport för det fjärde kvartalet hade förvaltaren gärna sett bättre siffror för MTGx, “men bolaget är ett långsiktigt och strukturellt spel, där man får exponering både mot spelutveckling och e-sport som växer så det knakar”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR