• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Återhämtning från nedgång 4 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det sista kvartalet på 2018 var katastrofalt och alla tillgångsklasser hamnade på minussidan. Istället visade sig januari 2019 vara en av de bästa månaderna på flera årtionden då tillgångar av alla typer har stigit, däribland aktier och statsobligationer, skriver Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard, som förvaltar aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe.

Trots negativa makroekonomiska indikatorer i särskilt Europa och Kina, nedstängningen av amerikanska myndigheter och ett utdraget brexit så har börsrallyt inte kunnat hindras, konstaterar förvaltarna; EURO STOXX 50 NR och DJ STOXX 50 NR steg med 5,5 respektive 5,1 procent och fondens jämförelseindex MSCI Europe SMID NR EUR ökade med 8,3 procent.

Avkastning för ODDO BHF Avenir Europe och dess jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR) i januari. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

       Januari (EUR)  Januari (SEK)          
Fond     +7,6       +10,3              
Jmf-index  +8,3       +10,9  

Cykliska sektorerna såsom fordon och råvaror visade starka tillväxtsiffror på 12 procent i genomsnitt, efter att dessa var några av de hårdast drabbade sektorerna 2018, där aktiemarknadens kurser indikerade genuin oro för en kris., enligt förvaltarna. Även fastighetsbranschen och detaljhandeln bidrog till tillväxten, vilka växte med över 10 procent, lägger de till.

De defensiva sektorerna gynnades av de fallande obligationsräntorna som följer en försvagad ekonomi. Efter att man höjt styrräntan fyra gånger under 2018 och hade planerat ytterligare två höjningar för 2019, beslutade Federal Reserve att höjningarna för året kommer att utebli, skriver portföljförvaltarna.

Möjligheten för ett handelsavtal mellan Kina och USA har också bidragit positivt till marknadens förtroende, och har ökat sannolikheten för att den globala ekonomin kan fortsätta sträva efter hållbar tillväxt, eller åtminstone undvika ett värsta tänkbara scenario, avslutar förvaltarteamet.

Fonden hade vid utgången av januari 41 aktieinnehav. Ovan de tio största. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden hade vid utgången av januari 41 aktieinnehav. Ovan de tio största. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR