T. Rowe Price: Över 5% kapital i Getinge för första gången

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren T. Rowe Price har ökat sitt ägande i Getinge med knappt 300.000 aktier, varpå innehavet uppgår till 5,04 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Kapitalförvaltaren började bygga upp sitt innehav i aktien under september 2017, då drygt 3 miljoner aktier införskaffades (jämfört med ett innehav om marginella 49.000 aktier innan dess), enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings. Sedan dess har antal aktier och andel kapital successivt ökats till dagens innehav om nästan 14 miljoner aktier och 5,04 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR