Captor: Lanserar global aktiefond med belåningsmandat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den svenska kapitalförvaltaren Captor lanserar aktiefonden Captor Scilla Global Equity, som är tänkt att förvaltas enligt samma metodik som fonden Captor Scilla Norden.

Det skriver Bloomberg.

Den nya fonden kommer att investera i omkring 300 bolag, bland ett urval av cirka 1.600 bolag, och kan belåna sig med 20 procent, enligt Bloomberg. Genom en aktiv förvaltning ämnar Captor Scilla Global Equity hantera volatilitet bättre än andra fonder, och ett fokus kommer ligga på mikrohantering av risk.

“Vi befinner oss för närvarande i en marknad där splittringen mellan olika bolag har vuxit sett till volatilitet. Vi tror att strategin att välja de bolag som erbjuder bäst riskjusterad avkastning kommer fungera ännu bättre framöver”, säger William Sjöberg, förvaltare av fonden tillsammans med Daniel Karlgren.

De två förvaltar sedan tidigare Captor Scilla Norden och Captor Iris Bond. Daniel Karlgren förvaltar även Captor Dahlia Green Bond, tillsammans med Cecilia Dahlstedt Myrgård.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR