• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: Intrum glänste i januari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den stärkta riskaptiten från investerare bidrog till allmänt fallande kreditspreadar under januari, vilket gynnade företagsobligationsmarknaden som inledde året starkt. Stödet åt priserna i andrahandsmarknaden stärks ytterligare av en förhållandevis begränsad aktivitet i primärmarknaden.

Det skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond.

Fondens utveckling sedan start i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan start i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondens bäst presterande innehav i januari var kredithanteringsbolaget Intrum, men även fritidsbolaget Dometic fanns högt upp på listan bland positiva bidragsgivare.

Intrum presenterade en bokslutsrapport under månaden vilken påvisade ökad omsättning, och för året som helhet stabila marginaler, skriver förvaltarna. Den ökade belåningsgraden under 2018, till följd av hög investeringstakt i skuldportföljer och upprättande av samriskbolag i Italien och Spanien, förväntas falla under de kommande två åren, tillägger Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Portföljens positiva bidrag från Dometic menar förvaltarna till största del bero på att bolagets obligationer återhämtade sig i linje med den europeiska kreditmarknaden. Utan några signifikanta nyheter kom även goda avkastningsbidrag från fondens shippingrelaterade obligationer, såsom Ocean Yield och American Shipping Company, uppger fondförvaltarna.

Rockad i Stolt-Nielsen

Avseende portföljförändringar uppges fonden ha genomfört ett byte av obligationer från Stolt-Nielsen, där en obligation med rörlig ränta i norska kronor ersattes av en fastränteobligation i dollar. I överenskommelse med obligationsinnehavarna för Icelandair inlöstes även en tredjedel av detta innehav i förtid, skriver portföljduon. Delar av innehavet av hybridobligationer från Samhällsbyggnadsbolaget avyttrades under månaden, då värderingen inte längre framstår som attraktiv, tillägger de.

_Avvaktande marknad trots positiva tongångar _

Fondförvaltarna summerar att januari visat sig positiv för både aktie- och kreditmarknaderna. Den tidigare dystra tonen i kreditmarknaden har brutits, med stigande obligationspriser och minskade kreditspreadar för både investment grade- och high yield-obligationer, uppger förvaltarna.

“Trots ett markant skifte i sentiment är marknaden fortsatt något avvaktande med relativt få nyemissioner och låga volymer i primärmarknaden”, avslutar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Coeli Nordisk Företagsobligations fem största innehav per den 31 januari. (Källa: Coeli)

Coeli Nordisk Företagsobligations fem största innehav per den 31 januari. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR