Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Pictet-Small Cap Europe      Small growth  Mid growth 
SKAGEN Kon-Tiki          Large value   Large blend 
Franklin Global Real Estate    Mid blend    Large blend 
Pictet-Water            Mid growth   Mid blend  
Franklin Brazil Opps        Large blend   Large growth
SKAGEN Vekst            Large value   Large blend 
Templeton Eastern Europe      Mid value    Mid blend  
Capital Group Global Gr & Inc   Large blend   Large growth
MainFirst Germany         Small value   Small blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR