Fondbolagens förening: Globalfonder populära i januari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettoinsättningar om totalt 4,5 miljarder kronor noterades på fondmarknaden i Sverige under januari. Aktiefonder uppvisade under månaden de största insättningarna, följt av blandfonder, och den samlade fondförmögenheten i Sverige steg med 250 miljarder kronor till 4.230 miljarder.

Det skriver branschorganisationen Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

“Positiva kursreaktioner och lättnadssuckar från USA bidrog till en av de bästa börsstarterna på 30 år. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Inför ett år med stora makroekonomiska frågetecken finns det anledning att påminna spararna om vikten av att sprida riskerna och att månadsspara”, säger Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm.

Trots ett totalt nettoinflöde till aktiefonder om 2 miljarder kronor i januari såg Sverigefonder (aktier) ett utflöde av nästan samma kaliber, då 1,9 miljarder kronor flödade ut ur kategorin. Inom aktiefonder var globalfonder, med 2,1 miljarder, den kategori med klart störst inflöden, framgår av pressmeddelandet.

Blandfonder noterade inflöden om 1,8 miljarder kronor, långa räntefonder 0,6 miljarder, korta räntefonder 1,0 miljarder och “övriga fonder” 0,1 miljarder.

Hedgefonder noterade utflöden om 1 miljard kronor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR