Fonder: Skralt fondägande i rapportrusande Moberg Pharma

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Moberg Pharmas aktie var upp hela 36 procent strax efter lunch på tisdagen, efter att Moberg kommit med bokslut och aviserat försäljning av verksamheten för receptfria produkter för 1,4 miljarder kronor. I tillägg till det meddelade bolaget efter börsens stängning på måndagen att ett exklusivt licensavtal har ingåtts med Bayer, avseende kommersialisering av nagelsvamppreparatet MOB-015 i Europa.

Sett till fonder med märkbara positioner i aktien är det emellertid tunt. Störst innehav som en andel av portföljen har indexfonden Plus Mikrobolag Sverige Index, som enligt data från Morningstar har 1,4 procent av fondkapitalet i aktien.

Specialfonden Plain Capital Bronx har inte sin portfölj inrapporterad till Morningstar, men i ägardatabasen Holdings framgår att Moberg Pharma med 7,1 procent av aktieportföljen är fondens största aktieposition, bland 26 noterade svenska bolag. Hur stor andel innehavet utgör av den totala portföljen framgår inte.

Enligt Plan Capitals hemsida är Bronx “en specialfond med två fonder i en fond. Vid positivt börsklimat är BRONX en aktiefond. Med termin- och optionsstrategi begränsas risken i fonden och undviker stora nedgångar. I tråkiga börstider är BRONX en räntefond och genererar ränta på ränta effekt. BRONX målsättning är att generera en hög riskjusterad avkastning”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR