• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Fonder: Historiskt stark start på det nya året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kontrasterna på aktiemarknaderna har varit stora de senaste månaderna. För att hitta en svagare decembermånad än 2018 får man backa till 1931, och en starkare januari än i år hittar man senast 1987.

Det framgår av ett inlägg på hemsidan för fondförvaltaren SKAGEN, vars fonder inte har varit något undantag, med breda uppgångar i januari.

När tillväxtmarknader utvecklades starkare än utvecklade marknader gav det utslag i SKAGEN Kon-Tiki, som steg 11,6 procent under januari. Stark utveckling i Kon-Tikis innehav i Brasilien och återhämtning i Samsung Electronics och Naspers har bidragit till den positiva utvecklingen, enligt fondbolaget.

Samsung Electronics återfinns även i SKAGEN Global, där bolaget tillsammans med DSV bidrog till positiv utveckling. SKAGEN Global steg 7,8 procent under januari, vilket dock var 1,8 procentenheter sämre än jämförelseindex. Nike har fått ta plats i SKAGEN Global under januari och försäkringsbolaget Chubb och CMS Energy har fått lämna, meddelar SKAGEN Fonder.

SKAGEN Focus tror sig vara på rätt väg efter ett utmanande 2018. Korrektionen under det fjärde kvartalet 2018 skapade många möjligheter för värdeinvesteraren och mer än hälften av innehaven i SKAGEN Focus är nytillkomna det senaste året, enligt förvaltaren. Senaste tillskottet är kopparbolaget Ivanhoe. Fonden har stigit 13,3 procent, 3,7 procentenheter mer än jämförelseindex, under januari.

Fastighetsfonden SKAGEN m2 steg drygt 11 procent under månaden (jämförelseindex 12,3 procent). Besked om att amerikanska centralbanken Fed pausar sina höjningar av styrräntan är positivt för sektorn. Samtidigt som fastighetssektorn ses som attraktiv, menar SKAGEN att värderingarna för tillfället är höga.

I SKAGEN Insight är förväntningarna inför fortsättningen höga. Bara under januari har fonden stigit 13,3 procent (jämförelseindex 9,5). SKAGEN påpekar dock att många förändringar som drivits fram av aktivistinvesterare i fondens bolag det senaste året ännu inte har belönats. Fondbolaget drar paralleller till både finanskrisen och eurokrisen när liknande förutsättningar gav väldigt positiv utveckling.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR