Förnybar energi: Institutioner ämnar dubbla allokering - media

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Institutionella investerare planerar att nära dubbla sin allokering mot förnybar energi de kommande fem åren, visar en undersökning utförd av kapitalförvaltaren Octopus Group.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Den offensiva inställningen kommer trots att osäkerhet kring energipriser samt operationella kostnader anges som stora utmaningar för sektorn, enligt de 100 tillfrågade institutionerna i Europa, Asien och Australien.

Som drivkrafter till den ökade allokeringen nämns nuvarande marknadsvolatilitet, diversifiering, ESG-strategi, förutsägbara kassaflöden samt en känsla av att den uppåtgående marknaden går mot sitt slut.

Men enligt Octopus Group finns stora utmaningar att hantera för att kunna möta The International Renewable Energy Agencys bedömning, att investeringar om 1.700 miljarder dollar inom förnybar energi krävs mellan 2015-2030 för att bekämpa klimatförändringar.

“Även om det finns mycket i rapporten att fira, är det en lång väg kvar att gå för att fylla finansieringsgapet, trots ökande bidrag från institutionella investerare. Vi har inte råd att se ökad allokering som att jobbet är klart, utan mer behöver göras för att stödja investeringar som kan tackla klimatförändringar. Att agera nu är inte ett val, det är en nödvändighet”, säger Matt Setchell, chef för energiinvesteringar på Octopus Group.

För att låsa upp för ännu mer institutionellt ägande i sektorn krävs enligt Matt Setchell tydliga policys från regeringar, flexibla investeringsmöjligheter som passar placerares behov, samt duktiga förvaltare med förmågan att identifiera och hantera risker.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR