Länsförsäkringar: Trygghetsfond byter namn till Mix

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar Trygghetsfond har bytt namn till Länsförsäkringar Mix.

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Fonden ska enligt faktabladet placera upp till 70 procent av kapitalet i aktierelaterade instrument (inklusive andra fonder), och har som långsiktigt riktmärke att aktieandelen ska ligga på 58 procent. Övriga placeringar sker i svenska och globala räntor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR