Pension: EU inför standardiserad produkt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) EU beslutade på onsdagen om att införa en standardiserad kategori av pensionsprodukter som ska kunna säljas över hela EU.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Förhandlare från Europaparlamentet, EU-länderna och kommissionen nådde överenskommelsen om slutversionen av lagstiftningen.

“EU-medborgare får mer valmöjligheter för hur de sparar till sin pension, samtidigt som konsumentskyddet stärks”, sade kommissionens vice ordförande för finansmarknaden Valdis Dombrovskis i en kommentar.

Den alleuropeiska personliga pensionsprodukten (PEPP) ska ha ett standardiserat utförande oavsett var den säljs i EU. En registrering i hela EU räcker.

Försäljningen väntas huvudsakligen ske av försäkringsbolag, banker, tjänstepensionsfonder, investeringsbolag och fondförvaltare.

Valdis Dombrovskis beklagade att kommissionens ursprungliga förslag hade urvattnats något i lagstiftningsprocessen.

Möjligheten har minskat att ta med sig pensionssparandet vid en flytt (portabilitet) och befogenheterna har försvagats för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR