Pictet: Överviktar defensiva dagligvaror - Di

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Säkra upp aktieportföljen med en större andel defensiva innehav, inför nästa marknadskorrektion som mycket väl kan vara på väg.

Det råder kapitalförvaltaren Pictet i en analys, som Dagens Industri refererar till på onsdagen.

Kapitalförvaltaren pekar ut dagligvarubolag som köpvärda och har i en månadsrapport höjt sektorn till övervikt från neutral, erfar Di.

“Enligt vår värderingsmodell hör sådana bolag till de billigaste defensiva aktieinvesteringarna. Dessutom är basvarujättar relativt högt exponerade mot så kallade tillväxtmarknader - en märkbar ljuspunkt i en annars glanslös global ekonomi”, heter det.

Däremot får sällanköpsvaror, it och energi (främst olja) kalla handen och ses som de minst köpvärda sektorerna.

Vad gäller geografi bedöms aktier i USA vara övervärderade, medan Europa och Japan stämplas med neutral vikt.

Tillväxtmarknader, som anses få draghjälp av kinesiska penningpolitiska och finansiella stimulanser samt kreditlättnader, ges en övervikt. Även Storbritannien överviktas, då Pictet menar att brittiska aktier har pressats för hårt av handelsoro samt brexit, skriver Di.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR