• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: Köpt attraktivt värderade flygplatsaktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturfonden UB Infra har ur ett tvåmånadersperspektiv lyckats bibehålla försprånget till motsvarande marknadsindex, då flodvågen som sköljde över marknaden i december parerades väl, och januari bistod med en stark fortsatt utveckling för fonden.

Det skriver Nils Schalin, vd för United Bankers AM:s svenska filial, i en månadskommentar för aktiefonden UB Infra.

Fondens utveckling sedan starten 2006. (Källa: UB AM)

Fondens utveckling sedan starten 2006. (Källa: UB AM)

Nils Schalin skildrar hur “sköldpaddan” UB Infra återigen har lyckats visa sin förmåga att “klå haren”, med en målmedvetenhet och endast små avvikelser från den utstakade rutten, som kantas av stabila kassaflöden och förutsägbara verksamheter med låg risk.

“Marknaden däremot betedde sig återigen som en koffeinstinn hare, nervöst skuttande av och an med högre risk och lägre avkastning som följd under en turbulent period”, skriver Nils Schalin angående utvecklingen de senaste månaderna.

I fondens månadsrapport framgår att bland portföljbolagen steg 62 aktier medan 9 sjönk i januari. De bäst presterande innehaven för portföljen under månaden var ASTM, Kinder Morgan samt Transcanada, vars aktier steg 21,0, 19,3 respektive 17,6 procent, enligt rapporten.

USA dominerar fortfarande portföljvikten, med en landexponering om 34,8 procent, följt av Frankrike (11,6), Storbritannien (9,7) och Tyskland (8,2).

UB Infra uppges ha inhandlat attraktivt värderade europeiska bolag inom flygplatstjänster under januari, vilket även är fondens tredje största exponeringsområde.

Av rapporten framgår vidare att ett flertal värderingsmått för UB Infras portfölj har stigit jämfört med för ett halvår sedan. Dagens portfölj handlas till ett genomsnittligt P/E tal på 17,4, en direktavkastning på 3,9 procent samt ett P/B tal på 2,1. Motsvarande siffror sex månader tidigare var 17,1, 3,8 och 2,0. Noterbart är att både P/E-tal och direktavkastning stigit under samma period, vilket generellt sett sällan är fallet för aktier.

UB Infras tio största positioner per den 31 januari. (Källa: UB AM)

UB Infras tio största positioner per den 31 januari. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR