Veoneer: Så har fonderna agerat inför rapporten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Bilsäkerhetsföretaget Veoneer levererade vid lunchtid på onsdagen siffror för det fjärde kvartalet 2018, som sett till försäljning och rörelseresultat var ungefär i linje med förväntningarna. Bryter man ned försäljningen var dock den organiska försäljningstillväxten på -9 procent 1,3 procentenheter sämre än snittestimaten, där alltså -7 procent låg i korten.

Veoneers Stockholmsbörsnoterade depåbevis hade en knapp timme efter rapportsläppet sjunkit med nära 5 procent.

Sett till fondägande kan noteras att de fonder med störst exponering mot Autoliv-avknoppningen Veoneers depåbevis är Öhman Sverige Fokus med 4,2 procent av kapitalet, Lannebo Sverige Plus (3,8), Lannebo Sverige (3,7), Montanaro European Midcap Fund (3,5) och SEF Case Power Play (3,3).

Siffrorna kommer från Morningstar och avser fonder som har rapporterat in sina portföljer senast per årsskiftet. Bland dessa fem fonder har samtliga, förutom Öhman Sverige Fokus, ökat innehavet på sistone. Öhman Sverige Fokus position var per den senaste uppdateringen oförändrad.

Bland markanta fondförändringar i övrigt märks de två Eika-fonderna Spar samt Norden, som i januari absolut sett har ökat sina Veoneer-positioner med 84 respektive 67 procent. Samtidigt har Enter-fonderna Select och Select Fokus minskat innehaven med 30 procent respektive minskning 27 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR