Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Aberdeen Global Eurp Eq Div    Large growth  Large blend
Aberdeen Glb World Res Eq     Large blend   Large growth
Aberdeen Global Estn Eurp Eq    Mid blend    Mid growth
Aberdeen Global Russian Equity   Mid blend    Large blend
Oddo BHF ProActif Europe      Large blend   Large value
CS (Lux) Multialternative IB    Mid blend    Large value
Investerum Basic Value       Large growth  Large blend
Capital Group Eurp Gr & Inc    Large value   Large blend
Aktie-Ansvar Graal HF       Mid blend    Small blend

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR