Lazard: Ny obligationsfond ska dra nytta av skandinavisk fundamenta

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Lazard har lanserat en obligationsfond med fokus på Skandinaviska tillgångar, i ett led att kunna ta del av regionens “exceptionella ekonomiska fundamenta”.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Fonden heter Lazard Scandinavian High Quality Bond och uppges investera i obligationer med såväl hög kreditrating som likviditet. Både skandinaviska obligationer och globala obligationer denominerade i skandinaviska valutor är aktuella för investeringar.

Förvaltare är Michael Weidner och Daniel Herdt, som ingår i Lazards förvaltningsteam för “fixed income” i Europa.

“De fundamentala förhållandena i de skandinaviska ekonomierna är exceptionella, och obligationerna har under många år erbjudit en stabil avkastning. Kombinationen attraktiv avkastning, höga kreditratings, likviditet och diversifiering är tilltalande för investerare - särskilt i tider av geopolitisk risk och historiskt låga eller negativa räntor”, säger Michael Weidner.

Fondens andelsklass EA Dist EUR har en minsta insättningsnivå om 500 pund och en förvaltningsavgift om 0,58 procent. På det tillkommer en startavgift om 3 procent och en avgift om 2 procent när investeraren vill avsluta sparandet i fonden, enligt Funds Europe.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR