• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon: Värde bruttotillgångar upp 4,9% i 4 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon redovisar bruttotillgångar (GAV, gross asset value) om 260,9 miljoner euro per den 31 december 2018, i fondens rapport för det fjärde kvartalet 2018. Det innebär en sekventiell ökning om 4,9 procent, mot 248,6 miljoner euro i GAV vid utgången av det tredje kvartalet 2018.

Baltic Horizons nettotillgångar (NAV, net asset value) ökade sekventiellt från 109,3 till 109,8 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2018. Eget kapital påverkades positivt av fondens operationella utveckling, men minskades av utdelningar om 2,04 miljoner euro samt återköp av fondandelar, enligt rapporten.

Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner euro i det fjärde kvartalet (2,9 miljoner samma period 2017), medan nettovinsten låg på 3,5 miljoner euro (5,3). Tillväxten i rörelseresultat uppges ha påverkats positivt av nyförvärvade fastigheter; kontorsbyggnaden Vainodes I, shoppingcentret Postimaja samt LNK Centre.

Under det fjärde kvartalet genomförde Baltic Horizons moderbolag Northern Horizon en förlängning av dess femåriga icke säkerställda obligationer till ett värde om 10 miljoner euro.

Den 13 februari 2019 aviserade Baltic Horizon en utdelning om 2,12 miljoner euro, motsvarande 0,027 euro per fondandel, avseende det fjärde kvartalet 2018. För det tredje kvartalet delades 2,04 miljoner euro, eller 0,026 euro per andel, ut till ägarna.

Det genererade nettokassaflödet för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 2,2 miljoner euro eller 0,028 euro per andel, upp från 2,1 miljoner euro motsvarande 0,026 euro per andel i det tredje kvartalet.

Baltic Horizons genomsnittliga faktiska uthyrningsgrad noterade 98,2 procent i det fjärde kvartalet 2018, en ökning från 97,5 procent i det tredje kvartalet samma år.

“När alla hyresgarantier tas med i beräkningen uppgår den effektiva uthyrningsgraden till 98,6 procent (97,8 procent i det tredje kvartalet)”, skriver fondförvaltaren Tarmo Karotam.

Fastigheternas genomsnittliga direktavkastning summerade till 6,8 procent under det fjärde kvartalet, sekventiellt ned från 6,9 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR