Nordiska CTA-fonder: Tuff inledning på året, dock med undantag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Medan aktiemarknader och oljepriser skarpt vände upp i januari fick trendföljande CTA-fonder överlag problem. Branschsajten Hedge Nordics index över nordiska CTA-fonder, NHX CTA, visade på en genomsnittlig fondnedgång om 1,5 procent under månaden, vilket var sämst av samtliga hedgefondkategorier.

Det skriver Hedge Nordic, som konstaterar att de största CTA-instrumenten i världen inte heller fick någon bra start på året: Société Générales CTA-index, som följer de 20 största CTA:erna i världen, tappade 1,9 procent i januari.

Spridningen inom Hedge Nordics CTA-index var dock relativt stor under månaden, då nästan var tredje bland de nitton indexkomponenterna steg.

Bäst utveckling hade IPM Systematic Currency Fund (+4,5 procent), som enligt Hedge Nordic gynnades av sin valutaportfölj på utvecklade marknader. Bäst bidrag gav en kort position i schweizerfranc och en lång position i brittiska pund.

Nordiska CTA-fonder med bäst respektive sämst utveckling i januari. (Källa: Hedge Nordic)

Nordiska CTA-fonder med bäst respektive sämst utveckling i januari. (Källa: Hedge Nordic)

Den näst bäst avkastande CTA-fonden var Innolab Capital Index, som enligt Hedge Nordic använder sig av en autonom investeringsrobot för att förutsäga marknadsrörelser i stora aktieindex. Fonden steg 3,2 procent i januari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR