Paradigm Capital Value: Ökat till 13% av kap i Engelska Skolan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Paradigm Capital Value Fund har ökat sitt ägande i utbildningskoncernen Internationella Engelska Skolan, varpå innehavet uppgår till 12,96 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, som uppger transaktionsdatum för köpet till den 14 februari.

Innan ökningen om nära 1,9 miljoner aktier ägde fonden 8,25 procent av kapitalet, visar data från Holdings.

På fredagsmorgonen flaggade investmentbolaget Öresund för att hela innehavet i Engelska Skolan, drygt 2,3 miljoner aktier och motsvarande 5,8 procent av kapitalet, avyttrats den 14 februari.

Givet att Paradigm Capital Value Fund förvärvat sina nya aktier från Öresund återstår således drygt 400.000 aktier, som investmentbolaget sålt på annat håll.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR