SHB Fonder: Fortsätter minska i Boule Diagnostics, under 5%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har sålt 20.000 aktier i diagnostikbolaget Boule Diagnostics och äger därefter 4,95 av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där transaktionsdatum för försäljningen anges till den 13 februari.

Utöver dessa 20.000 aktier sålde fondbolaget 122.000 Boule-aktier den 12 februari samt 50.000 aktier under januari, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Handelsbanken Fonders ägarandel i Boule nådde en topp i februari 2018, då 9,27 procent av kapitalet noterades.

De två SHB-fonder med innehav i Boule är Handelsbanken Svenska Småbolag och Handelsbanken Nordiska Småbolag, enligt Holdings sammanställning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR