• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon: Ska fortsätta växa genom förvärv och utbyggnad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den Stockholmsbörsnoterade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund steg 2,2 procent under januari och stängde januari på 13:75 kronor. Fondens (nettotillgångsvärde) NAV ökade samtidigt 0,5 procent, till 1:4056 euro.

NAV påverkades positivt av fastigheternas rörelseutveckling, och negativt av rörelser kopplade till kassaflödeshedge, enligt ett pressmeddelande.

Kursutveckling för Baltic Horizon Fund i januari. (Källa: Infront)

Kursutveckling för Baltic Horizon Fund i januari. (Källa: Infront)

I en summerande kommentar för 2018 skriver fondförvaltaren Tarmo Karotam att året var starkt för fonden, då man till följd av förvärv lyckades diversifiera tillgångsbasen. Samtidigt uppges hyresgästmixen ha stärkts, i form av ett antal nya “ledande” hyresgäster i främst Riga.

“Fonden betalade även ut en rekordhög utdelning på över 8 miljoner euro för 2018 års rörelseresultat, vilket baserat på marknadspriser vid årsskiftet motsvarar en direktavkastning på 7,8 procent”, konstaterar förvaltaren.

Baltic Horizons fokus i år ligger på att fortsätta växa, både genom expansioner av nuvarande fastigheter samt via förvärv. Avsikten är att bli den största och mest diversifierade fonden för kommersiella fastigheter i Baltikum, enligt Baltic Horizon-förvaltaren Tarmo Karotam.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR