• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Låga värderingar i Kina, stimulanser sjösatta

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under ett år som präglades av handelskrig mellan Kina och USA, och därtill inbromsning av tillväxten i Kinas ekonomi samt en försvagad yuan mot dollarn, backade MSCI China och MSCI China A 19,4 respektive 33 procent. Ett av de sämsta börsåren någonsin blev därmed ett faktum, skriver kapitalförvaltaren East Capital i en marknadsutblick för Kina.

Turerna i handelskonflikten var under fjolåret många och i slutändan kan tarifferna bli kostsamma för Kinas ekonomi, enligt East Capital, som konstaterar att sista ordet än inte är sagt, men att vapenvila åtminstone råder sedan december och att förhandlingar pågår.

Reformer kan stimulera tillväxt

Det är dock inte första gången som kinesiska ledare brottas med inbromsning i ekonomin. East Capital skriver att generösare penning- och skattepolitik redan har sjösatts, och att satsningar på infrastruktur och avreglering av fastighetsbranschen är planerade. Skattereformer för både företag och privatpersoner under början av 2019 kommer, om de genomförs korrekt, stimulera Kinas tillväxt, menar kapitalförvaltaren.

Under 2018 minskade bolagsvinsterna markant, och värderingarna har följt med ner. Just nu handlas MSCI China A index till 9,5 gånger 2019 års vinster, vilket är nära 10 års lägsta, skriver East Capital. Kapitalförvaltaren jämför P/B (pris/bokfört värde) för USA (SPX 500) och Kina (MSCI China A index), och konstaterar att rabatten på den kinesiska börsen aldrig har varit större.

“Vi tror att orsakerna till 2018 års nedgång i kinesiska A-aktier börjar suddas ut, och det är återigen intressant att leta efter investeringar”, skriver East Capital.

Hälso- och sjukvård intressant efter prisfall

Framför allt pekas hälso- och sjukvård, konsumentbranschen och elbilsbranschen ut som intressanta investeringsområden. Däremot nämner East Capital att de kommer hålla sig undan från bolag som arbetar med vatten- och avfallshantering, eftersom denna bransch har fått konkurrens från staten de senaste åren.

Sedan sommaren 2018 har hälso- och sjukvårdsbolag fallit nära 50 procent efter rädsla om prispress på generiska läkemedel, och då regeringen kommer fortsätta sätta press på generika, bedömer East Capital att innovativa läkemedelsföretag i slutändan kommer stå som segrare.

Stark tillväxt för rena fordon

För första gången på 20 år har marknaden för konventionella personbilar i Kina backat. Samtidigt har marknaden för el- och elhybridbilar, eller new energy vehicle (NEV), ökat 82 procent under 2018.

“Kinesiska staten fortsätter att gynna övergången till renare fordon och vi tror att marknaden för NEV-bilar fortsatt kommer driva tillväxten i sektorn”, förutser East Capital.

Kinesiska statens subventioner för renare energi har drivit på solcellbranschen under lång tid. Solceller har som en konsekvens blivit allt billigare:

“Efter 35 procent prisfall på solceller de senaste sex månaderna närmar sig nu solcellskraft nivåer som kan konkurrera med kolkraft i mer än tio provinser i Kina”, enligt kapitalförvaltaren, som uppger sig se potential i sektorn och har innehav i flera kinesiska solcellsbolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR